Pavučinový úsměvník vznikl v roce 1996, v době mého působení na Pedagogické Fakultě ZČU v Plzni, v době, kdy internet u nás byl dostupný prakticky jen na univerzitní půdě. Byl jedním z prvních serverů s kolekcí vtipů.

Protože jsem záhy fakultu opustil a přestal jsem mít na takové věci čas, stal se Úsměvník uzavřenou záležitostí, i když jsem si dlouho myslel, že si na něj čas zase udělám. Neudělal. Vidíte jej ve stejné formě, v jaké byl v roce 1998 naposledy upravován a tak i zůstane.

Úsměvník se dočkal i tištěného vydání, jako samizdat pro mé přátele.

Zdeněk Martínek, 8. dubna 2003